Wpływ psychosomatyki na ciśnienie tętnicze


O nadciśnieniu mówimy wówczas, gdy pomiar wskazuje wartość powyżej 140 mmHg, w przypadku ciśnienia skurczowego oraz powyżej 90 mmHg, w przypadku ciśnienia rozkurczowego. Nadciśnienie tętnicze ujawnia się zazwyczaj u osób starszych. U młodych osób choroba jest najczęściej wynikiem innych dolegliwości. W większości przypadków, nadciśnienie tętnicze przebiega bezobjawowo. Często wykrywane jest wówczas, gdy pojawiają się różne dolegliwości, takie jak przerost komory serca czy miażdżyca.

Spośród czynników ryzyka, które zwiększają możliwość zachorowania, wymienić należy przede wszystkim podwyższoną masę ciała, ograniczona aktywność fizyczna, nałogowe palenie papierosów czy nadmierne spożywanie alkoholu.

Na sam pomiar ciśnienia tętniczego wpływa kilka elementów, które powodują wzrost wartości. Dotyczy to przede wszystkim zmęczenia bądź wysokiego napięcia psychicznego. Niektórzy stresują się samym pomiarem, co może przyspieszyć tempo pracy serca, powodując jednoczesny wzrost ciśnienia tętniczego.

U niektórych osób obserwuje się, że uczucie bezradności przyczynia się z kolei do obniżenia ciśnienia. Z tego powodu, na podstawie jednorazowego pomiaru, nie sposób określić, czy pacjent choruje na nadciśnienie.

Wartość pomiaru w dużym stopniu zależy od nastawienia psychicznego danej osoby. Nadciśnienie można jednoznacznie stwierdzić w momencie, gdy pacjentowi towarzyszą także inne objawy. Wskazane jest zatem dokonywanie pomiaru, gdy pacjent jest zrelaksowany i wypoczęty. Może to wpłynąć na otrzymanie bardziej miarodajnego wyniku.

żółtaczka pokarmowa http://www.gsk.com.pl/

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz