Zależność między depresją maskowaną a chorobami psychosomatycznymi


Depresje maskowane występują dość powszechnie w społeczeństwie, najczęściej u kobiet. Choroba często jest niewłaściwie rozpoznawana, a przed to nieprawidłowo leczona. Termin depresja maskowana powiązany jest z różnymi objawami klinicznymi depresji. W przypadku klasycznej postaci depresji, zazwyczaj nie występują problemy w postawieniu prawidłowej diagnozy. Z kolei w depresji maskowanej wszelkie zmiany są najczęściej niedostatecznie nasilone.

W takiej sytuacji dominujące stają się różnorodne objawy somatyczne bądź psychiczne, które często zwiastują rozwój innych nieprawidłowości.

Depresję maskowaną mogą sugerować takie objawy, jak lęki nerwicowe, panika, jadłowstręt, nadmierna senność lub bezsenność. Z kolei różni lekarze specjaliści dostrzegają przede wszystkim biegunki, duszności, kolki żółciowe, świąd skóry i wysypki, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia równowagi.

Objawy te uzależnione są od konkretnego przypadku, a ich nasilenie może być powiązane ze stanem psychicznym chorego. Depresja maskowana występuje pod wieloma postaciami, co dodatkowo utrudnia jej prawidłowe rozpoznanie.

żółtaczka pokarmowa Hemorectal

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz